Studia podyplomowe

COACHING  ROZWOJOWY

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kompetencji coachingowych niezbędnych w planowaniu własnego rozwoju oraz we wspieraniu rozwoju innych. Program studiów skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju własnym uczestnika.

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:

 • roli coacha i świadomość różnic między podejściem coachingowym, a innego typu formami wspierania rozwoju,
 • przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,
 • praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
 • wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu jako formy wsparcia uzupełniającej szkolenia lub doradztwo,
 • rozwój własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe, 
 • psychologii
 • komunikacji interpersonalnej,
 • asertywności,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • psychologii sukcesu,
 • rozwiązywania konfliktów.

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

 • podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
 • narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi ,
 • zasad pracy  coacha (kodeks etyczny coacha oraz 11 kompetencji coacha),
 • prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,
 • różnych rodzajów coachingu: live coaching, execiutive coaching, leadership coaching, coaching kariery.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma realizacji

wykład

warsztat/ćwiczenia/sesje coachingwe

·         Trening interpersonalny

 

20

·         Komunikacja interpersonalna

 

20

·         Elementy psychologii osobowości i psychologii poznawczej

10

 

·         Narzędzia coachingowe. Proces coachingu.

5

15

·         Proces zmian w coachingu

10

 

·         Kodeks etyczny i kompetencje coacha

5

 

·         Wyznaczanie celu. Praca na wartościach

 

10

·         Coaching - możliwości rozwoju 

 

25

·         Live coaching budowanie świadomości, możliwości  rozwoju własnego i innych

 

25

·         Psychologia motywacji i sukcesu

5

10

·         Kompetencje interpersonalne w coachingu.

 

20

·         Sesja mentorska grupowa

 

10

·         Seminarium dyplomowe

 

 

10 (konwersatorium)

Łącznie

35

165

 

200 godzin

Studia trwają dwa semestry. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych a także sesjach coachingowych. 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów 

i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie