Studia podyplomowe

NEUROLOGOPEDIA

Studia przeznaczone są dla logopedów (osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie na kierunku: Logopedia, na specjalności: logopedia, bądź czterosemestralne studia podyplomowe w zakresie logopedii – minimum 600 godzin), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu neurologopedii.

 

 

Studia powstały na bazie studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, prowadzonych

nieprzerwanie od 2004 r. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedyw placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Program studiów to profesjonalna koncepcja, opracowana przez specjalistów z dziedziny neurologopedii – przedstawicieli świata nauki i praktyków, obejmująca szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z neurologopedii ogólnej i dziecięcej.

Składa się z czterech modułów:

• Neurologopedia małego dziecka

• Afazjologia

• Zaburzenia płynności mówienia

• Surdologia

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych. Zdecydowana większość zajęć o charakterze praktycznym odbywa się na terenie placówek.

 

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku  neurologopedy w placówkach służby zdrowia na stanowisku neurologopedy w placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 200 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie