Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA OŚWIATY

„Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj¬lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le¬piej myśleli o sobie”.

C. Northcutt

 

Studia podyplomowe Zarządzanie i organizacja oświaty przygotowują uczestników do efektywnego kierowania placówkami oświatowymi. Program realizowany jest zgodnie z wytycznymi MEN. W trakcie trwania studiów przedstawiane są koncepcje innowacyjnych zmian i rozwiązań w obszarze oświaty. Takie połączenie daje gwarancję dobrego przygotowania w aspektach teoretycznych jak i praktycznych, co umożliwia naszym absolwentom pełnienie stanowisk dyrektorskich w sposób kompetentny i skuteczny. Studia dają kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/ instytucji oświatowych oraz wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

 • Podstawy organizacji i zarządzania 
 • Prawo oświatowe 
 • Wybrane elementy prawa pracy 
 • Zarządzanie finansami publicznymi i majątkiem placówki 
 • Budowanie i kierowanie zespołem, role i procesy zachodzące w zespole
 • Motywowanie pracowników 
 • Komunikacja w organizacji i z jej otoczeniem 
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora - ewaluacja wewnętrzna, kontrola, wspomaganie 
 • Zarządzanie rozwojem dyrektora 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie projektem 
 • Polityka kadrowa dyrektora szkoły, awans zawodowy 
 • Strategie budowania wizerunku szkoły 
 • Planowanie rozwoju szkoły. Budowanie strategii
 • Zarządzanie konfliktem, umiejętności mediacyjne 
 • Coaching 
 • Technologia IT w zarządzaniu

Studia trwają dwa semestry.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie