Studia podyplomowe

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Studia przygotowane w oparciu o współpracę ze środowiskiem biznesu, łączące przygotowanie merytoryczne i badawcze z doświadczeniem biznesowym praktyków.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach.

Studia przeznaczone są dla pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych) oraz innych osób zaangażowanych w procesy dystrybucji usług ubezpieczeniowych.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:
•    ryzyko i metody zarządzania ryzykiem
•    prawo cywilne w praktyce ubezpieczeniowej i pośrednictwie finansowym
•    ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych
•    rynek ubezpieczeń w UE i Polsce
•    ubezpieczenia społeczne
•    ubezpieczenia na życie
•    ubezpieczenia mienia
•    ubezpieczenia OC
•    ubezpieczenia zdrowotne
•    ubezpieczenia finansowe likwidacja szkód
•    pośrednictwo ubezpieczeniowe
•    marketing usług ubezpieczeniowych
•    gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
•    przestępczość ubezpieczeniowa
•    etyka pracy z klientem
•    nowoczesne techniki sprzedaży, zarządzanie siecią sprzedaży
•    system emerytalny w Polsce
•    podstawy makroekonomii
•    matematyka finansowa

Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego i rynku ubezpieczeń majątkowych, życiowych i emerytalnych, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa finansowego, zdobywa wiedzę w zakresie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeniowego i finansowego, a także oferty produktowej z obszaru ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych i emerytalnych

•    Program przewiduje 220 godzin zajęć.
•    Studia trwają dwa semestry.
•    Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
•    Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
•    Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie