Studia podyplomowe

EKONOMIA

HANDEL ELEKTRONICZNY

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry z zakresu wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności handlowej oraz posiadającej wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania elektronicznymi kanałami dystrybucji oraz sprzedaży wielokanałowej.

Studia kierowane są do wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać potencjał Internetu w takich obszarach jak: obsługa klienta, promocja sprzedaży, komunikowanie się z klientem, poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na rozwój swojej działalności handlowej, czy szeroko rozumiane wsparcie procesów biznesowych.

Treści kształcenia obejmują m.in. takie obszary jak:

 • umiejętność promowania działań handlowych w Internecie,
 • zarządzanie procesami, w tym logistyką w e-handlu,
 • znajomość aspektów finansowo – prawnych działalności handlowej w Internecie,
 • modele wykorzystania Internetu w działalności handlowej,
 • zarządzanie projektami typu e-commerce w Internecie,
 • pomiar skuteczności i efektywności działań handlowych w Internecie.

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze specyfiki i organizacji handlu w sieci. Zna specyfikę sieci, czynniki warunkujące prowadzenie sprzedaży w środowisku wirtualnym, sposoby optymalizacji tej działalności oraz narzędzia wspierające jej prowadzenie. Posiada praktyczne umiejętności zarządzania działalnością handlową w sieci, podejmowania skutecznych działań promocyjnych wspierających tę działalność oraz pomiaru efektów działań sprzedażowych. Potrafi nawiązywać współpracę z podmiotami umożliwiającymi efektywne prowadzenie handlu w kanałach elektronicznych.

Specjalność przygotowuje Absolwentów do podejmowania pracy:

 • na stanowiskach związanych z organizacją i nadzorem działań sprzedażowych zarówno w przedsiębiorstwach, których podstawowym obszarem działalności jest handel detaliczny lub hurtowy w sieci,
 • w firmach, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać Internet w sprzedaży swoich produktów.
 • we własnej działalności gospodarczej w sferze e-handlu oraz obejmowania stanowisk menadżerskich i specjalistycznych w podmiotach prowadzących taką działalność.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie