Studia podyplomowe

STRATEGICZNE OBSZARY E-BIZNESU

Przedstawienie aktualnej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii działania organizacji w Internecie. Na podstawie przykładów przekazanie doświadczeń wiodących firm w zakresie e-biznesu. Przygotowanie do aktywnego działania w sieci, realizacji strategii biznesowych, pozyskiwania i budowania lojalności klientów, z zapewnieniem bezpieczeństwa handlu i zamieszczanych tam informacji.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu e-biznesu. Wszystkie zagadnienia prezentowane są  od podstaw. Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych w prowadzeniu biznesu elektronicznego.

Unikalne umiejętności i kompetencje zwiększające skuteczność działań organizacji w sieci, mających na celu kształtowanie przewagi konkurencyjnej. Wiedza i umiejętności w zakresie: modeli biznesowych, konkurowania w Internecie oraz narzędzi marketingu internetowego. 

Modele biznesowe w Internecie

Globalne i nowe trendy w zachowaniach konsumentów

Konkurowanie treścią w Internecie

Nowe technologie a strategie marketingowe

Marketing w wykorzystaniem technologii mobilnych

Marketing bezpośredni w sieci

Społeczno-prawne aspekty działania organizacji w sieci

Prawno- finansowe uwarunkowania handlu elektronicznego

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie