Studia podyplomowe

Skuteczny marketing w sieci – analiza, narzędzia, metody

Przedstawienie aktualnej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. Na podstawie przykładów przekazanie doświadczeń wiodących firm w zakresie e-marketingu. Przygotowanie do aktywnego działania w sieci, pozyskiwania i budowanie lojalności klientów, z zapewnieniem bezpieczeństwa zamieszczanych tam informacji.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw.  Studia rekomendowane są dla:
•    osób początkujących lub średnio zaawansowanych z wykorzystania marketingu internetowego,
•    pracowników działów marketingu w firmach,
•    pracowników działu marketingu w instytucjach.

Unikalne umiejętności i kompetencje zwiększające skuteczność działań marketingowych w sieci, mających na celu kształtowanie przewagi konkurencyjnej organizacji. Wiedza i umiejętności w zakresie:
•    narzędzi marketingu internetowego tj. Analitycs, AdWords, Google Tag Manager,
•    formułowania strategii marketingowych i reklamowych.  

•     Marketing 4.0
•    Marketing klasyczny a marketing w sieci – podobieństwa i różnice
•    Analiza zachować konsumentów w sieci
•    Programy do analizy zachowań użytkowników
•    Strona internetowa jako inwestycja
•    Optymalizacja strony internetowej SEO
•    Kampanie marketingowe w sieci - podstawy
•    Podstawowe programy do analizy - big data
•    Kampanie reklamowe AdWords
•    Optymalizacja kampanii AdWords
•    Narzędzia do zarządzania

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie