Studia podyplomowe

SKUTECZNY MARKETING W SIECI

Przedstawienie aktualnej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. Na podstawie przykładów przekazanie doświadczeń wiodących firm w zakresie e-marketingu. Przygotowanie do aktywnego działania w sieci, pozyskiwania i budowanie lojalności klientów, z zapewnieniem bezpieczeństwa zamieszczanych tam informacji.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Dlatego też, studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych z marketingu internetowego ale z podstawami marketingu jako dyscypliny.

Unikalne umiejętności i kompetencje zwiększające skuteczność działań marketingowych w sieci, mających na celu kształtowanie przewagi konkurencyjnej organizacji. Wiedza i umiejętności w zakresie: narzędzi marketingu internetowego oraz formułowania strategii z tego zakresu.  

Nowoczesne zarządzanie marketingowe – organizacja w sieci

Analiza działań promocyjnych w Internecie, narzędzia i psychologiczne mechanizmy

Pozycjonowanie stron Internetowych

Praktyczne aspekty umieszczania reklam w wyszukiwarkach

E-mail marketing

Media społecznościowe i ich wykorzystanie

Marketing bezpośredni w Internecie

Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu w sieci

Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie