Studia podyplomowe

ROZLICZENIA PUBLICZNO–PRAWNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH

Rozwój praktycznych kompetencji w obrębie prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów informatycznych.>

 • pracownicy służb finansowo-księgowych, 
 • samodzielni księgowi, 
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • zainteresowani podnoszeniem swoich praktycznych kwalifikacji, właściciele firm.
 • umiejętność wypełniania dekretacji dowodów księgowych,
 • znajomość wybranego oprogramowania finansowo-księgowego (Sage Symfonia),
 • sporządzanie raportów i zestawień księgowych.

Zakładanie i parametryzacja ustawień dla funkcjonowania oprogramowania w danej firmie.

Wypełnianie kartotek. Definiowanie rejestrów VAT. Wprowadzanie, przeglądanie, poprawianie  dokumentów, sporządzanie przelewów, raportów kasowych, wyciągów bankowych.

Sporządzanie raportów i zestawień. Generowanie sprawozdań finansowych. Współpraca z programem Płatnik. Organizacja zabezpieczenia danych. Archiwizacja danych.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie