Studia podyplomowe

Rozliczenia publiczno–prawne i rachunkowość z wykorzystaniem programów informatycznych

Celem studiów jest rozwój praktycznych kompetencji w obrębie prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów informatycznych.

•    pracownicy służb finansowo-księgowych,
•    samodzielni księgowi,
•    pracownicy biur rachunkowych,
•    zainteresowani podnoszeniem swoich praktycznych kwalifikacji, właściciele firm.

•    umiejętność wypełniania dekretacji dowodów księgowych,
•    znajomość wybranego oprogramowania finansowo-księgowego (Sage Symfonia),
•    sporządzanie raportów i zestawień księgowych.

•    Zakładanie i parametryzacja ustawień dla funkcjonowania oprogramowania w danej firmie.
•    Wypełnianie kartotek. Definiowanie rejestrów VAT. Wprowadzanie, przeglądanie, poprawianie  dokumentów, sporządzanie przelewów, raportów kasowych, wyciągów bankowych.
•    Sporządzanie raportów i zestawień. Generowanie sprawozdań finansowych. Współpraca z programem Płatnik. Organizacja zabezpieczenia danych. Archiwizacja danych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie