Studia podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLING

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z teorii oraz kształtowanie nowoczesnych umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania i rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na powiązania pomiędzy rachunkowością, finansami i zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Rozumienie skutków finansowych podejmowanych decyzji. Umiejętne planowanie i kontrola finansowa przedsiębiorstw. 

 • wyższa oraz średnia kadra zarządzająca, 
 • prywatni przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w planowaniu, procesie decyzyjnym oraz kontroli,
 • zainteresowani skutecznym poprawianiem wyników finansowych oraz usprawnianiem działania przedsiębiorstwa. 
 • umiejętność  przygotowania informacji zarządczej w planowaniu, procesie decyzyjnym i kontroli,
 • kompetencje niezbędne w skutecznym poprawianiu wyników finansowych oraz usprawnianiu działania podmiotów gospodarczych
 • umiejętności stosowania systemów kontroli w praktyce przy wykorzystaniu  nowoczesnych technologii informatycznych.

Rachunkowość finansowa i zarządcza jako źródło informacji.

Systemy informatyczne controllingu.

Sprawozdawczość i analizy zarządcze.

Budżetowanie operacyjne.

Budżetowanie kapitałowe.

Procesowa rachunkowość zarządcza.

Strategiczna rachunkowość zarządcza.

Rachunkowość zarządcza i controlling w grupach kapitałowych.

Rachunkowość zarządcza i controlling projektów.

Zarządzanie wartością firmy.

Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości zarządczej.

Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej i controllingu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie