Studia podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLING

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z teorii oraz kształtowanie nowoczesnych umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania i rachunkowości. Ze szczególnym naciskiem na powiązania pomiędzy rachunkowością, finansami i zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Rozumienie skutków finansowych podejmowanych decyzji. Umiejętne planowanie i kontrola finansowa przedsiębiorstw.

•    wyższa oraz średnia kadra zarządzająca,
•    prywatni przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w planowaniu, procesie decyzyjnym oraz kontroli,
•    zainteresowani skutecznym poprawianiem wyników finansowych oraz usprawnianiem działania przedsiębiorstwa.

•    umiejętność  przygotowania informacji zarządczej w planowaniu, procesie decyzyjnym i kontroli,
•    kompetencje niezbędne w skutecznym poprawianiu wyników finansowych oraz usprawnianiu działania podmiotów gospodarczych,
•    umiejętności stosowania systemów kontroli w praktyce przy wykorzystaniu  nowoczesnych technologii informatycznych.

•    Rachunkowości finansowa i zarządcza jako źródło informacji
•    Systemy informatyczne controllingu
•    Sprawozdawczość i analizy zarządcze
•    Budżetowanie operacyjne
•    Budżetowanie kapitałowe
•    Procesowa rachunkowość zarządcza
•    Strategiczna rachunkowość zarządcza
•    Rachunkowość zarządcza i controlling w grupach kapitałowych
•    Rachunkowość zarządcza i controlling projektów
•    Zarządzanie wartością firmy
•    Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości zarządczej
•    Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej i controllingu

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie