Studia podyplomowe

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Umiejętność dokonywania pomiaru, wyceny,  prezentacji najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego zawartych w poszczególnych standardach międzynarodowych. 

 • pracownicy służb finansowo-księgowych, 
 • samodzielni księgowi, 
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, właściciele firm.
 • znajomość podstawowych treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej,
 • umiejętność dokonywania pomiaru, wyceny, prezentacji najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego zawartych w poszczególnych standardach międzynarodowych,
 • umiejętność sporządzenia sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Nadrzędne zasady rachunkowości, cechy sprawozdania finansowego w świetle założeń koncepcyjnych MSR.

Wycena w koszcie historycznym i wartości godziwej.

Wybrane MSR-y i MSSF-y ( MSR 12; 16, 36,8,2, 32, 39, 40; MSSF 5, 7,9,3 i inne w zależności od potrzeb) – pojęcia, wycena początkowa, późniejsza, prezentacja.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie