Studia podyplomowe

KONSOLIDACJA W SPRWAWOZDAWCZOŚCI KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Poznanie struktur organizacyjnych podmiotu. Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego.

 • pracownicy służb finansowo-księgowych, 
 • samodzielni księgowi, 
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • zainteresowani podnoszeniem swoich praktycznych kwalifikacji, 
 • właściciele firm.
 • rozumienie istoty funkcjonowania korporacji;
 • umiejętność wykonania operacji związanych z przejęciem jednostki; 
 • przeprowadzanie, interpretacja i analiza transakcji wzajemnych w grupie jednostek powiązanych dla celów konsolidacji;
 • samodzielne sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego.

Istota jednostek powiązanych z wyszczególnieniem grupy kapitałowej.

Wycena podmiotu przejmowanego oraz wycena udziałów.

Czynności na moment przejęcia.

Korekty na moment przejęcia.

Metody konsolidacji (metoda  pełna, metoda wg praw własności).

Korekty i wyłączenia transakcji wzajemnych.

Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie