Studia podyplomowe

AUDYT I REWIZJA GOSPODARCZA

Przygotowanie słuchaczy do wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją pod względem najistotniejszych komponentów związanych z audytem i rewizja gospodarczą.

 • Pracownicy odpowiedzialni za finanse oraz wdrażanie systemów kontroli w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych. A szczególnie do: 
 • księgowych, 
 • specjalistów ds. finansów, 
 • analityków w biurach doradczych i audytorskich, 
 • audytorów wewnętrznych, 
 • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, 
 • osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności. 

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej: 

 • metodyki i technik prowadzenia audytu wewnętrznego, 
 • zasad wdrażania i prowadzenia  systemu kontroli zarządczej  w jednostce, 
 • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

Studia w kompleksowy sposób przygotowują  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, pomagają nie tylko uzupełnić wiedzę, lecz również znaleźć odpowiedzi na problemy pojawiające się każdego dnia w pracy zawodowej audytora.

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej.

Wybrane zagadnienia prawa spółek.

Rachunkowość finansowa i finanse przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia.

Audyt informatyczny.

Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego.

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska.

Prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa.

Metodyka pracy audytora wewnętrznego.

Podstawy prawa o zamówieniach publicznych.

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.

Analiza ryzyka.

Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie